جلسه گروه تخصصی ژئوفیزیک

جلسه گروه تخصصی ژئوفیزیک سازمان نظام مهندسی معدن استان کرمانشاه در تاریخ در محل سالن جلسات سازمان با حضور اعضا کمیته آقایان مرادی،یاری،رشیدی گویا،سلیمی،رحیمی و خانم امیریان برگزار گردید.که محوریت اصلی این جلسه بحث وتبادل نظر در مورد روش های ژئوفیزیک بود.

Print Friendly, PDF & Email

این مطلب دارد بدون نظر