تجربه توسعه چین

شاید بتوان این گونه اذعان کرد که ژانویه ۱۹۷۹ در تاریخ چین نقطه عطفی تاریخ ساز محسوب می‌شود. سفر دنگ شیاثونیگ به ایالات متحده و انعقاد قراردادهای همکاری علمی و فنی دو جانبه، پیوندهای نوینی برای انتقال تجارب علمی جهان به چین فراهم کرد.

در این مرحله صدها هزار چینی در قالب تیم های آموزشی و کاری و تحصیلی به خارج رفتند و سلسله ای از دانشمندان و مدیران و مهندسان نواندیش چینی پدیدار شد.

از نظر اجرایی، در فاصله سال های ۸۴ تا ۹۵ میلادی راه اندازی مناطق ویژه اقتصادی و پارک های فناوری دنبال گردید و طرح های ویژه ای به اجرا گذارده شد. این اقدامات در قالب مدل توسعه چین شکل گرفت.

مدل و الگوی توسعه چینی عبارت بود از: رشد اقتصادی و رفاه عمومی بر مدار اقتدار سیاسی و امنیتی، همراه با گشایش های تدریجی اجتماعی.

این الگو جهت دهنده تمامی برنامه ها و موتور حرکت اقتصاد چین قرار گرفت. در اصل مدل توسعه چین، ترکیبی از عقلانیت و نظم عقلایی و سود محور غربی، همراه با ویژگی های بومی چینی است. در این مسیر اصلاحات نهادی و قانونی در بخش های مختلف دولتی به شکلی وسیع و همه جانبه صورت گرفت و این اصلاحات همچنان ادامه دارد. جمعیت قانع، کاری، صبور، سازمان پذیر و امیدوار چین، به همراه ساختار سراسری و پرقدرت حزبی، امنیت اجتماعی و روانی مناسبی برای جذب سرمایه های خارجی فراهم آورد که زبان مسالمت آمیز در سیاست خارجی و سیاست های آشتی جویانه منطقه ای هم نقش پشتیبان و همکار در این سیاست را ایفاء نمود.

در یک جمع بندی کلی می توان گفت که آنچه امروز چین را به «کارخانه دنیا» تبدیل کرده و به توسعه سریع علوم و فناوری و جهانی شدن این اقتصاد انجامیده است، شناخت همه جانبه و دقیق تحولات اقتصادی دنیا و بهره گیری مناسب و بهنگام از امکانات جهانی و اقتصاد بین المللی است.

اتخاذ این سیاست ها حاصل ارزیابی واقع گرایانه از توان و قدرت پکن و اجتناب از سیاست های شتابزده، سریع الوصول و زود بازده بود.

بنابراین، روشن است که برگزیدن سیاست های هدفمند و برنامه ریزی شده در حوزه های علوم، فناوری ، تحقیقات و تجارت، شرایط رو به رشد و پیشرفت چین را فراهم ساخته است.

واقع گرایی حزب کمونیست چین، خطرپذیری و بی باکی دنگ شیاثونیگ و فشارهای اقتصادی سه عامل اصلی برای گذار چین از قطعه ( ۷۹-۴۹ ) بود که به «دوره اول چین» مشهور است و الگوی توسعه چین در آن دوران اتحاد جماهیر شوروی بود.

Print Friendly, PDF & Email