برگزاری کلاس آموزشی ارتقاء پایه پایداری شیب های خاکی وسنگی

 دوره آموزشی ارتقاء پایه پایداری شیب های خاکی وسنگی (ویژه رسته استخراج)-زمان ۲ لغایت ۵ بهمن ماه- آخرین مهلت جهت ثبت نام ۳۰/۱۰/۹۲- مبلغ ۱۳۰۰۰۰۰ ریال- شماره حساب ۱۸۰۴۰۵۹۴۵۴ بانک تجارت شعبه شهید بهشتی- لطفا فیش واریزی به قسمت آموزش تحویل داده شود.

Print Friendly, PDF & Email

این مطلب دارد بدون نظر