برگزاری کلاس آموزشی ارتقاء پایه دورسنجی

    دوره آموزشی ارتقاء پایه دور سنجی(ویژه رسته نقشه برداری)-زمان۲۸لغایت۱اسفند ماه- آخرین مهلت جهت ثبت نام ۲۳/۱۱/۹۲- مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ ریال- شماره حساب ۱۸۰۴۰۵۹۴۵۴ بانک تجارت شعبه شهید بهشتی- لطفا فیش واریزی به قسمت آموزش تحویل داده شود.

(داشتن لب تاپ الزامیست)

Print Friendly, PDF & Email

این مطلب دارد بدون نظر