برگزاری مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی معدن استان کرمانشاه

مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی معدن استان کرمانشاه در تاریخ ۲۲/۰۳/۹۳در محل سالن جلسات سازمان صنعت ،معدن تجارت استان با حضور اعضا سازمان،هیت مدیره و ریاست سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان مهندس رحیمی برگزار گردید.

در ابتدایی مجمع با اعلام برنامه ها توسط مجری وسپس با قرایت آیاتی چند از کلام الله مجید وبعد از  قیام حاضرین برای سرود جمهوری اسلامی ایران شروع گردید.

مهندس مرتضی عزیزی ریاست سازمان پس  از خوش آمد گویی به حاضرین از مهندس رحیمی ریاست سازمان صنعت ،معدن تجارت استان

جهت ایراد سخنرانی دعوت نمود.

مهندی رحیمی به بررسی مشکلات معدن استان وبه نقش سازمان نظام مهندسی معدن جهت بهبود شرایط موجود در معادن پرداخت.

مهندس عزیزی ریاست سازمان به شرح دستاورد ها وافتخارات سازمان در سال گذشته از جمله تغییر رتبه سازمان از چهار به سه وهم ردیف قرار گرفتن با استان های معدنی کشور و شرکت در دومین نمایشگاه های دستاورد های معدنی ۰۰۰

بازرس سازمان به شرح وضیعت وضعیت مالی سازمان در سال ۹۲ پرداخت و همچنین مهندس حمید رضا اسکندری خزانه دار سازمان به شرح ،هزینه ،…در سال ۹۲ پرداخت وتراز های مالی ساز مان در سال ۹۲ به تصویب اعضا رسید.

در پایان جلسه بعد از رای گیری آقای کرم الله صفری به عنوان بازرس در سال ۹۳ تعیین گردید.

Print Friendly, PDF & Email

این مطلب دارد بدون نظر