اکتشافات، تشنه نقدینگی است

اکتشاف به‌عنوان نخستین حلقه در فعالیت‌های معدنی از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و ادامه این مسیر پر پیچ و خم به نتایج حاصل از مطالعات و تحقیقات اکتشافی برمی‌گردد.

به هر میزان که توجه و نقدینگی به اکتشاف افزایش یابد، توسعه در بخش معدن نیز افزایش خواهد یافت. شاید بخشی از کمبودها در بخش معدن به نبود توجه کافی و تامین بودجه در حوزه اکتشاف مربوط شود. حال با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر توسعه بخش معدن، اهمیت اکتشاف نسبت به گذشته بیشتر خواهد شد اما توسعه آن نیازمند بودجه و نقدینگی است.در بودجه سازمان زمین‌شناسی، بخشی جداگانه برای ژئوفیزیک هوایی در نظر گرفته شد که کارهای آن در حال اجرا است. اما در بخش‌های دیگر، اکتشاف به دلیل کمبود منابع مالی همچنان دچار مشکل است. یعنی بودجه سال۹۴ به صورتی نیست که حداکثر ظرفیت سازمان را در عملی شدن اهداف در نظر گرفته شده، درگیر کند. درواقع دستیابی به اهداف در گرو تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌ها خواهد بود. البته در این میان توجه به ژئوفیزیک هوایی باعث اتفاقات خوب در این زمینه شده است. خوشبختانه در این بخش اقداماتی در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، قم و سمنان انجام‌شده است. همچنین برای استان‌های خراسان شمالی و خراسان جنوبی نیز برنامه‌ریزی‌هایی شده است. هرچند وضعیت نقدینگی چندان مطابق میل نیست، اما ظرفیت‌سازی خوبی برای تهیه و تکمیل نقشه‌های پایه (لایه اطلاعاتی نقشه‌های زمین‌شناسی و لایه اطلاعاتی ژئوفیزیک هوایی به‌طور جداگانه) انجام شده و جزو اهداف سازمان است. از سویی دیگر سازمان زمین‌شناسی عهده‌دار چند پهنه شده که باید کار آنها را به سرانجام برساند. در نتیجه نقدینگی در چنین شرایطی می‌تواند به سازمان کمک بزرگی کند.تزریق به موقع نقدینگی و بودجه، انجام به موقع طرح‌ها و پروژه‌ها را به دنبال دارد. باید به این نکته توجه داشت، فعالیت‌های اکتشافی جزو کارهایی محسوب می‌شود که باید در فصل مناسب انجام شود به‌عنوان مثال در برخی مناطق تنها در۶ ماه ابتدای سال می‌توان کار کرد در نتیجه اگر در چنین مواردی بودجه با وقفه همراه شود، برنامه دستخوش تغییر خواهد شد. سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی با تهیه اطلاعات پایه نقشی مهم در تکمیل فعالیت‌های معدنی را ایفا می‌کند. این سازمان اطلاعات پایه برای اکتشافات را تهیه می‌کند، در نتیجه این اطلاعات برای افرادی که می‌خواهند به عرصه اکتشاف ورود پیدا کنند امری مهم و حیاتی تلقی می‌شود. آنها با استفاده از این اطلاعات شرایط مناطقی را که برای فعالیت در آنها علاقه‌مند هستند، شناسایی و بررسی خواهند کرد. البته درحال‌حاضر سازمان زمین‌شناسی در قطب(زون) ۲۰گانه نخست حرکت‌های اساسی را انجام داده به همین دلیل اطلاعات خوبی را می‌توان در اختیار بخش‌های علاقه‌مند به‌ویژه خارجی‌ها برای ورود به بخش معدن قرار داد. ناگفته نماند که مانند سایر طرح‌ها و پروژه‌ها، تکمیل این اطلاعات نیازمند بودجه است. امید است اکتشاف در بودجه سال ۹۵ مورد توجه بیشتری قرار بگیرد.

Print Friendly, PDF & Email