امیدواری به بخش معدن با اجرای برجام

رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران در چهارمین همایش فرصت های سرمایه گذاری معدن و صنایع معدنی ایران گفت: هدف سازمان نظام مهندسی تشویق سرمایه گذاران در بخش های معدن و صنایع معدنی است و این اقدامات سالیان سال است که از سوی این سازمان انجام شده است.

 وی افزود: سازمان نظام مهندسی معدن تمام تلاش خود را برای معرفی بخش معدن و صنایع معدنی ایران به دنیا بکار میگیرد البته نباید فراموش کرد که بواسطه تحریم ها در سال های اخیر شاهد عملکرد ضعیف در معرفی پتانسیل های معدنی کشور بودیم.

ناصرنیا با تصریح اینکه تلاش نظام مهندسی، اعلام سوداوری معدن و صنایع معدنی ایران به سرمایه گذاران است گفت: این در حالی است که نظام مهندسی معدن تنها مشوق بوده و بخش اجرایی را بر عهده ندارد.

وی ادامه داد: در این همایش و نمایشگاه جانبی آن علاوه بر شرکت های معدنی، تولیدکنندگان تجهیزات نیز حضور دارند و بهتر است که سرمایه گذاری ها به بخش تولید تجهیزات نیز معطوف شود.

رییس نظام مهندسی معدن ایران افزود: یکی از انتظارات در زمان امضای توافق و تفاهم نامه هسته ای ( برجام )، بهبود سرمایه گذاری و بهبود فضای اقتصادی کشور است و در این بین سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی بهترین نوع سرمایه گذاری هاست.

وی در خاتمه اظهار داشت: امیدواریم با سرمایه گذاری صحیح در بخش های اقتصادی بویژه معدن شاهد فراوری بیشتر مواد معدنی باشیم.

گفتنی است، چهارمین نمایشگاه و همایش فرصت های سرمایه گذاری معدن و صنایع معدنی ایران از امروز ۷ مهر ماه کار خود را به مدت سه روز در ضلع جنوبی مصلی امام خمینی آغاز کرد.

 

Print Friendly, PDF & Email