تقویم آموزشی

                                               

تقویم دوره های  آموزشی  ارتقاء پایه پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسی معدن استان  کرمانشاه (سال۹۳ )

 

Document-page-001 

 

                          

شماره حساب جهت واریز مبلغ شهریه : فراگیر ۵۹۴۵۴- ۱۸۰۴۰ بانک تجارت شعبه شهید بهشتی به نام سازمان نظام مهندسی معدن استان کرمانشاه

Print Friendly, PDF & Email

این مطلب دارد بدون نظر