استانداردهای دنیا را بشناسید

استانداردهای دنیا را بشناسید

علاوه بر استانداردهایی که در هر کشور تعریف می‌شود، استانداردهای جهانی نیز وجود دارد. استانداردهایی مانند استاندارد اروپا، ایزو و استاندارد حلال نمونه‌هایی از این نوع استانداردهای جهانی است.

استاندارد اروپا: این استاندارد که با عبارت مخفف CE نشان داده می شود، به منظور استانداردسازی اجباری در بسیاری از محصولات تجاری و صنعتی که در منطقه استاندارد اقتصادی اروپا تولید شده یا به فروش می رسند، ارائه شده است. نشان CE گویای مطابقت محصول با مقررات جامعه اروپا درخصوص ایمنی، سلامت و حفاظت مصرف کننده و محیط زیست است. هدف اصلی استاندارد، مطابقت محصول با الزامات اساسی مقررات جامعه اروپاست و اجازه می دهد محصولات به طور آزاد در بازار اتحادیه اروپا عرضه شود.

ایزو : موســسه بیــن المللی استانداردسازی (ایزو) متشکل از نهادهای ملی استاندارد است. وظیفه ایزو ارتقای توسعه استانداردسازی و فعالیت های مربوط به آن در دنیاست. مجموع فعالیت های ایزو قراردادهای بین المللی است که به عنوان استانداردهای بین المللی انتشار پیدا می کند. جالب است بدانید سیستم های مدیریتی ایزو از طریق بیش از ۴۳۰ هزار سازمان در ۱۵۸کشور به اجرا درمی آید.

استاندارد حلال: این استاندارد مختص کشورهای اسلامی و مسلمانان جهان است. از نام این استاندارد مشخص است که بیشترین کاربرد آن برای موادغذایی استاندارد حلال است و نشان می دهد مسلمانان می توانند ماده غذایی را که از چنین استانداردی برخوردار است، مصرف کنند. براساس چارچوب های وضع شده غذای حلال نه تنها باید از هرگونه ترکیب حرام بلکه از هر ناپاکی عاری باشد. در نتیجه این موضوع می تواند فراتر از خط تولید بلکه تا مرحله بسته بندی و انبار و… هم پیش برود.

Print Friendly, PDF & Email