گروههای تخصصی

 گروههای تخصصی از بین اعضای واجد الشرایط هر رشته منتخب می شود که در راستای وظایف و اختیارات خود در ارتقای سطح علمی و فنی اعضا نقش بسزایی را ایفا خواهد نمود و با ارائه راهکارها و پیشنهادات در امور فنی و تخصصی، هیات مدیره و سازمان را در رسیدن به اهداف خود یاری می نماید. در هر سازمان استان برای هر یک از رشته های اصلی شامل معدن، زمین شناسی، نقشه برداری و متالورژی استخراجی که تعداد اعضای آن بیش از ۵ نفر باشند، گروه تخصصی تشکیل می شود. هر گروه تخصصی دارای یک هیات رئیسه است که نمایندگی گروه تخصصی آن رشته را در امور مربوطه به عهده خواهد داشت . برای رشته های با ۳۰ نفر عضو ،۳ نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل و برای رشته های با تعداد اعضای بیشتر از ۳۰ نفر، ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل تشکیل می شود. هیات مدیره در هر دوره سازمان استان موظف است حداکثر ۳ ماه پس از تاریخ شروع بکار خود، هیات رئیسه گروههای تخصصی را تشکیل دهد. اهم وظایف: ترویج اصول مهندسی نظارت بر فعالیت اعضا ارتقای دانش فنی گسترش فعالیتهای معدنی 

 

اعضاء گروه تخصصی سازمان نظام مهندسی معدن استان کرمانشاه

دوره ششم

 

  ردیف نام و نام خانوادگی عضویت سمت
گروه تخصصی نقشه برداری ۱ مجتبی اسدی زاده اصلی رئیس
۲ وحید نیازی  اصلی نائب رئیس
۳ مجیدرضا ایوبی اصلی دبیر
۴ سید عدنان رایزن اصلی عضو
۵ هوشنگ کرمی  اصلی عضو
  حیدر مکی  علی البدل  
  افسر بهرامی علی البدل
گروه تخصصی معدن ۱ محمدصادق رهبری اصلی رئیس
۲ نوذر سهرابی  اصلی نائب رئیس
۳ مسلم کرانی  اصلی منشی
۴ محمدعابد خالدی  اصلی عضو
۵ حسین رشیدی گویا  اصلی عضو 
  فریبا میرزایی  علی البدل 
  وحیدرضا کاظمی  علی البدل 
گروه تخصصی زمین شناسی ۱ بهنام سخاوتی اصلی رئیس
۲ فرانک بریموندی  اصلی نائب رئیس
۳ کژال حیدری  اصلی منشی 
۴ طاهره امینی  اصلی عضو
۵ سودابه جلیلیان  اصلی عضو
  فائزه پرویزی  علی البدل  
  علی علی ویسی  علی البدل   

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

این مطلب دارد بدون نظر

یک نظر بدهید

شما باید وارد حساب خود شویدتا بتوانید یک نظر بدهید