کمیته تشخیص صلاحیت

اعضا کمیته تشخیص صلاحیت:

نام ونام خانوادگیرشته
علی اصلان جلیلیانزمین شناسی
اعظم انتظاریزمین شناسی
طیبه موسی بیگیمعدن
محمد جواد فریادرسانمعدن
مجید رضا ایوبینقشه برداری

Print Friendly, PDF & Email

این مطلب دارد بدون نظر