شورای انتظامی

شورای انتظامی براساس ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس کل دادگستری استان و دو نفر از اعضاء به معرفی هیات مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن، می باشد که برای مدت سه سال منصوب خواهند شد. شورای انتظامی استان مرجع رسیدگی به شکایات و دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه ای ، انضباطی و اننتظامی مهندسان ، کارشناسان عضو سازمان استان می باشد . کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در مورد هریک از اعضائ سازمان استان یا دارنده پروانه اشتغال شکایتی در مورد تخلفات انضباطی و اننتظامی یا حرفه ای وی داشته باشند، می توانند شکایت خود را به صورت کتبی و با درج مشخصات و شرح تخلف مورد ادعا ارسال و یا تحویل نماید. 

 

اعضا شورای انتظامی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رسته پروانه اشتغال

۱

علی اصلان جلیلیان

پی جویی و اکتشاف

۲

محسن کاویانی

استخراج معدن

۳

محمدباقرنریمانی

قاضی

Print Friendly, PDF & Email

این مطلب دارد بدون نظر