اخطار به وزیر صنعت درمورد عدم حضور در جلسات شورای عالی معادن

ناظر مجلس در شورای عالی معادن به وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد عدم حضور در جلسات شورای عالی معادن اخطار داد.
 داریوش اسماعیلی نماینده مردم سروستان از عدم حضور وزیر صنعت در جلسات شورای عالی معادن انتقاد کرد و گفت: آقای نعمت‌زاده از ابتدای کار دولت یازدهم حتی یک بار هم در این جلسات حضور نیافته است.

وی افزود: شورای عالی معادن یکی از شوراهای رسمی و قانونی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت رئیس آن بوده و مصوبات این شورا با تایید رئیس اجرایی می‌شود.

اسماعیلی تصریح کرد: به عنوان ناظر مجلس در شورای عالی تا به حال چندین بار با آقای نعمت‌زاده صحبت کرده‌ام و وی قول داده‌اند در جلسات حضور پیدا کنند ولی باز مشاهده می‌کنیم که در این جلسات حضور پیدا نمی‌کنند.

نماینده سروستان و خرامه اظهار داشت: هرچند وزیر صنعت دولت دهم شخصا در تمامی این جلسات حضور نمی‌یافت اما نماینده وزیر حضور پیدا می‌کرد ولی آقای نعمت‌زاده نه تنها خودشان حضور پیدا نمی‌کنند بلکه نماینده هم به این جلسات نمی‌فرستند.

ناظر مجلس در شورای عالی معادن خاطرنشان کرد: به وزیر صنعت، معدن و تجارت اخطار می‌دهیم اگر در این جلسات حضور پیدا نکنند موضوع را از طریق کمیسیون و سپس توسط مجلس رسیدگی کنیم.

Print Friendly, PDF & Email

این مطلب دارد بدون نظر