اجرای بیش از ۹۴ هزار طرح نیمه تمام صنعتی و معدنی/ ۲٫۸ میلیون نفر منتظر اتمام طرح‌ها

گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که بیش از ۹۴ هزار طرح صنعتی و معدنی با پیشرفت‌های فیزیکی متفاوت تا انتهای تیرماه ۱۳۹۴ در دست اجراست که در صورت اتمام آن‌ها، برای دو میلیون و ۸۵۰ هزار نفر اشتغال ایجاد می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایسنا، تا پایان تیرماه امسال ۹۴ هزار و ۷۱۰ طرح صنعتی و معدنی در دست اجراست که بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود ۸۰ درصد از این طرح‌ها پیشرفت فیزیکی کمتر از ۲۰ درصد دارند.

بر این اساس، تعداد ۷۵ هزار و ۴۳۱ طرح با پیشرفت فیزیکی کمتر از ۲۰ درصد وجود دارد و این در حالی است که تعداد طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد تنها ۴۲۰۴ مورد است.

بر پایه این گزارش، ۶۲۶۴ طرح با پیشرفت فیزیکی ۲۰ تا ۴۰ درصد، ۵۳۵۴ طرح با پیشرفت فیزیکی ۴۰ تا ۶۰ درصد و ۳۴۵۷ طرح با پیشرفت فیزیکی ۶۰ تا ۸۰ درصد در دست اجراست.

وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش بینی کرده است که با اجرای همه این طرح‌ها بیش از ۸۶۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در این بخش صورت گیرد.

سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده برای طرح‌های کمتر از ۲۰ درصد پیشرفت به تنهایی ۷۴۲ هزار میلیارد تومان است که به نظر می‌رسد فاصله زیادی تا تحقق داشته باشد، اما در عین حال در پروژه‌های ۲۰ تا ۴۰ درصد پیشرفت ۴۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری خواهد شد.

به همین ترتیب برای طرح‌های ۴۰ تا ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان، برای طرح های ۶۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی ۲۲ هزار میلیارد تومان و برای طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بیش از ۸۰ درصد حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده است.

این در حالی است که اگر بخش خصوصی با کمک دولت موفق شود این طرح‌ها را به سرانجام برساند حدود دو میلیون و ۸۵۰ هزار شغل جدید ایجاد خواهد شد، اما حدود دو میلیون و ۱۳۵ هزار نفر اشتغال از این تعداد در حال حاضر مربوط به طرح هایی است که کمتر از ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و به این آسانی به مرحله بهره برداری نخواهند رسید.

در عین حال اگر ۴۲۰۴ طرح صنعتی و معدنی که در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و به پایان مراحل اجرایی خود نزدیک شده‌اند، به اتمام برسد، می‌توانند حدود ۱۴۰ هزار و ۵۰۰ شغل جدید ایجاد کنند.

بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعداد اشتغال پیش بینی شده برای طرح های ۲۰ تا ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی ۲۵۷ هزار نفر، برای طرح های ۴۰ تا ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی ۱۸۹ هزار نفر و برای طرح های ۶۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی ۱۲۸ هزار نفر است.

اما بررسی های استانی نشان می دهد که بیشترین تعداد طرح های صنعتی و معدنی با پیشرفت فیزیکی بیش از ۸۰ درصد با ۵۹۴ طرح مربوط به استان اصفهان است که پتانسیل خوبی برای سرمایه گذاری دارد.

از سوی دیگر بیشترین طرح‌هایی که پپیشرفت فیزیکی کمتر از ۲۰ درصد دارند متعلق به استان آذربایجان شرقی هستند که تعداد این طرح ها به ۸۱۲۷ طرح می‌رسد.

همانطور که آمار نشان می‌دهد بسیاری از طرح‌های در دست اجرا در مراحل اولیه قرار دارند و به عبارت بهتر می‌توان گفت که بخش زیادی از آن ها متوقف هستند که دلیل این موضوع را می‌توان در ابتدا مجوزهای برنامه ریزی نشده دولت قبل و پس از آن نبود نقدینگی در کشور دانست.

اما این روزها با بهبود روابط سیاسی ایران با سایر کشور، دولت باید تمرکز خود را بر بخش صنعت و معدن قرار داده و علاوه بر در اختیار قرار دادن تسهیلات برای این طرح ها، شرایط را برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به این بخش برای اتمام طرح‌ها و ایجاد اشتغال فراهم کند.

Print Friendly, PDF & Email