آگهی تشکیل مجمع عمومی سالیانه نظام مهندسی معدن استان کرمانشاه

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی معدن استان دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این سازمان که روز یکشنبه مورخ ۲۶/۳/۹۲ راس ساعت ۱۶ در محل سالن اجتماعات سازمان صنعت، معدن وتجارت استان کرمانشاه برگزار می گردد حضور بهم رسانند.

به استناد ماده ۴۷ آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی معدن در صورت به حد نصاب نرسیدن جلسه مجمع عمومی عادی برای بار اول، جلسه مجمع عمومی عادی برای بار دوم به استناد ماده ۴۸ آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی معدن در تاریخ ۲۶/۴/۹۲ راس ساعت ۱۶ در محل سالن اجتماعات سازمان صنعت، معدن و تجارت برگزار خواهد گردید.

دستور جلسه:

۱-      شنیدن گزارش عملکرد سالانه هیات مدیره و اعلام نظر نسبت به آن

۲-      بررسی و تصویب نهایی ترازنامه سالانه سازمان استان و بودجه پیشنهادی هیات مدیره در چارچوب سیاست های کلان سازمان

۳-     تصویب ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا و سایر منابع درآمدی برای سازمان استان بر اساس پیشنهاد هیات مدیره و در چارچوب خط مشی تعیین شده توسط هیات عمومی

۴-     انتخاب بازرسان

۵-     اتحادیه تصمیم در مورد پرداخت حق الزحمه اعضای هیات مدیره، بازرسان و اعضای شورای انتظامی استان

۶-     تعیین روزنامه کثیرالانتشاربرای اطلاعیه های سازمان استان

۷-     شنیدن گزارش فعالیتهای حرفه ایی،علمی و فرهنگی و تصویب پیشنهادهای مربوط به آن.

۸-    تقدیر و تشویق و اعطای جوایز به فعالیتهای ارزنده انجام شده در سطح استان توسط اعضاو موسسات و نظایر آن

۹-     بررسی و نظرخواهی در مورد موضوعات حرفه ای و مهندسی

۱۰-    تعیین حداکثر دفعاتی که نیاز به تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در طول هر سال خواهد بود در اولین جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

۱۱-    بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آئین نامه های مربوط به عهده سازمان استان و در صلاحیت مجمع عمومی می باشد.

Print Friendly, PDF & Email

این مطلب دارد بدون نظر