آخرین مهلت جهت ثبت نام دوره آموزشی ارتقاء پایه

دوره آموزشی ارتقاء پایه نقشه کشی درمعادن-زمان ۲۳ لغایت ۲۷ آذرماه-آخرین مهلت جهت ثبت نام ۱۶/۰۹/۹۲- مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ ریال-

شماره حساب ۱۸۰۴۰۵۹۴۵۴ بانک تجارت شعبه شهید بهشتی

****لطفا فیش واریزی به قسمت حسابداری تحویل داده شود.

Print Friendly, PDF & Email

این مطلب دارد بدون نظر