اخبار

درخواست ۲۱ فقره گواهی اکتشاف برای ذخایر جدید معدنی

به گزارش معدن‌نامه، مهدی کرباسیان ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: ایمیدرو از سال 93 تا 95 با اجرای برنامه اکتشافی 250

سازمان نظام مهندسی معدن استان کرمانشاه

آمایش سرزمین؛ شرط اصلی جذب سرمایه‌گذار معدنی

آمایش سرزمین به عنوان یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر جذب سرمایه‌گذار در بخش معدن و صنایع وابسته به آن به شمار می‌آید.

اطلاعیه ها

اطلاعیه

آگهی تشکیل مجمع عمومی سالیانه نظام مهندسی معدن استان کرمانشاه (مرحله دوم)

با توجه به حد نصاب نرسیدن مجمع بار اول، مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان نظام مهندسی معدن استان کرمانشاه برای بار دوم در

اطلاعیه

آگهی تشکیل مجمع عمومی سالیانه سازمان نظام مهندسی معدن استان کرمانشاه

آگهی تشکیل مجمع عمومی سالیانه نظام مهندسی معدن استان کرمانشاه بدینوسیله از کلیه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی معدن استان دعوت می شود تا در جلسه